جزییات مناقصه/مزایده
 

ارزيابي اثرات زيست محيطي در شهرك صنعتي ملكان و فاز توسعه آن (مجموع مساحت حدود180هكتار)

استان:‌
شماره آگهی :‌11-31616
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/10/14
پایان مناقصه :‌98/10/18