جزییات مناقصه/مزایده
 

اجراي قسمتي از شبكه توزيع آب و خط انتقال آب در فاز توسعه شهرك صنعتي بناب

استان:‌
شماره آگهی :‌11-31616
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/10/14
پایان مناقصه :‌98/10/18