جزییات مناقصه/مزایده
 

حفاري چاه عميق در شهرك صنعتي مرند 2

استان:‌
شماره آگهی :‌11-31616
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/10/14
پایان مناقصه :‌98/10/18