جزییات مناقصه/مزایده
 

طراحي قسمتي از شبكه گازرساني شهرك صنعتي تبريز 4و صنايع دستي

استان:‌
شماره آگهی :‌11-29375
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/9/27
پایان مناقصه :‌98/10/04