جزییات مناقصه/مزایده
 

ارزيابي زيست محيطي (گزارش نظارت و پايش شهركهاي صنعتي )به صورت سه ماهه (چهارگزارش)

استان:‌
شماره آگهی :‌11-29375
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/9/27
پایان مناقصه :‌98/10/04