جزییات مناقصه/مزایده
 

لوله راني جهت عبور تاسيسات در ناحيه صنعتي چاراويماق

استان:‌
شماره آگهی :‌11-29375
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/9/27
پایان مناقصه :‌98/10/04