جزییات مناقصه/مزایده
 

يك قطعه زمين كارگاهي به شماره 80087واقع در شهرك صنعتي تبريز 4به مساحت 301.17متر مربع

استان:‌
شماره آگهی :‌11-28271
مزایده گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌معاونت برنامه ريزي
شروع مزایده :‌98/9/19
پایان مزایده :‌98/9/30