جزییات مناقصه/مزایده
 

قطعه زمين صنعتي به شماره هاي 56و57(زون فلزي -شيميايي) واقع در شهرك صنعتي مرند (نوبت اول )

استان:‌
شماره آگهی :‌11-28271
مزایده گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌معاونت برنامه ريزي
شروع مزایده :‌98/9/19
پایان مزایده :‌98/9/30