جزییات مناقصه/مزایده
 

تكميل كانال سيلاب در شهرك صنعتي هشترود

استان:‌
شماره آگهی :‌11-28203
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/9/17
پایان مناقصه :‌98/9/27