جزییات مناقصه/مزایده
 

احداث منبع اب 2000مترمكعبي در شهرك صنعتي ملكان

استان:‌
شماره آگهی :‌11-28203
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/9/17
پایان مناقصه :‌98/9/27