جزییات مناقصه/مزایده
 

اجراي قسمتي از شبكه گازرساني و تكميل ايستگاه گاز در شهرك صنعتي هاديشهر

استان:‌
شماره آگهی :‌-
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/9/13
پایان مناقصه :‌98/9/20