جزییات مناقصه/مزایده
 

برف روبي و نمك پاشي در شهرك صنعتي تبريز

استان:‌
شماره آگهی :‌-
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/9/13
پایان مناقصه :‌98/9/20