جزییات مناقصه/مزایده
 

تهيه و نهصب كنتور حجمي در خروجي مخازن و شيكه فضاي سبز شهركها و نواحي صنعتي سطح استان آذربايجان شرقي

استان:‌
شماره آگهی :‌11/27576
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/9/13
پایان مناقصه :‌98/9/20