جزییات مناقصه/مزایده
 

احداث ايستگاه پمپاژ آب در شهرك صنعتي بناب

استان:‌
شماره آگهی :‌11/27255
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/9/12
پایان مناقصه :‌98/9/20