جزییات مناقصه/مزایده
 

اجراي پمپاژ ابهاي سطحي در شهرك صنعتي شهيد سليمي

استان:‌
شماره آگهی :‌11-26223
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/9/04
پایان مناقصه :‌98/9/9