جزییات مناقصه/مزایده
 

حفاري چاه عميق (جابجايي چاه موجود )در ناحيه صنعتي ترك ميانه

استان:‌
شماره آگهی :‌11-26223
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/9/04
پایان مناقصه :‌98/9/9