جزییات مناقصه/مزایده
 

احداث ساختمان اداري واتش نشاني در شهرك صنعتي مرند يك

استان:‌
شماره آگهی :‌11-25573
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/8/29
پایان مناقصه :‌98/9/6