جزییات مناقصه/مزایده
 

احداث اتاقك سرچاهي در شهرك صنعتي اسكو

استان:‌
شماره آگهی :‌11/25441
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/8/27
پایان مناقصه :‌98/9/02