جزییات مناقصه/مزایده
 

تهيه و نصي كنتور حجمي در خروجي مخازن و شبكه فضاي سبز شهركها و نواحي صنعتي سطح استان آذربايجان شرقي

استان:‌
شماره آگهی :‌11/25441
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/8/27
پایان مناقصه :‌98/9/2