جزییات مناقصه/مزایده
 

بازنگري و تكميل مطالعات مرحله اول و دوم طراحي تصفيه خانه فاضلاب در شهرك صنعتي بناب

استان:‌
شماره آگهی :‌11-24468
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/8/19
پایان مناقصه :‌98/8/25