جزییات مناقصه/مزایده
 

احداث خيابان و جدول گذاري در ناحيه صنعتي چاراويماق

استان:‌
شماره آگهی :‌11-24026
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/8/16
پایان مناقصه :‌98/8/22