جزییات مناقصه/مزایده
 

فنس كشي دور منبع 500و 5000مترمكعبي در شهرك صنعتي سرمايه گذاري خارجي

استان:‌
شماره آگهی :‌11-24026
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/8/16
پایان مناقصه :‌98/8/22