جزییات مناقصه/مزایده
 

كارگزاري فن بازار منطقه اي استان آذربايجان شرقي

استان:‌
شماره آگهی :‌11-22924
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌معاونت صنايع كوچك
شروع مناقصه :‌98/8/4
پایان مناقصه :‌98/8/11