جزییات مناقصه/مزایده
 

راه اندازي الكتروپمپ و خط انتقال آب در شهرك صنعتي كاغذكنان

استان:‌
شماره آگهی :‌11-22924
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/8/4
پایان مناقصه :‌98/8/11