جزییات مناقصه/مزایده
 

تكميل شبكه فاضلاب و اجراي خط پساب خروجي تصفيه خانه فاضلاب در ناحيه صنعتيوليعص (عج )ملكان

استان:‌
شماره آگهی :‌11-22924
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/8/4
پایان مناقصه :‌98/8/11