جزییات مناقصه/مزایده
 

يك دستگاه خودرو سواري پژو پارس ELX و يك دستگاه پژو 405GLX-1.8Iمدل 1384

استان:‌
شماره آگهی :‌11-22443
مزایده گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌معاونت اداري
شروع مزایده :‌98/8/2
پایان مزایده :‌98/8/12