جزییات مناقصه/مزایده
 

محوطه سازي و اجراي فنس دورمنبع آب و چاه در شهرك صنعتي مراغه

استان:‌
شماره آگهی :‌11/21285
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/7/21
پایان مناقصه :‌98/8/01