جزییات مناقصه/مزایده
 

احداث ايستگاه پمپاژ آب در شهرك صنعتي هاديشهر

استان:‌
شماره آگهی :‌11-21285
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/7/21
پایان مناقصه :‌98/8/01