جزییات مناقصه/مزایده
 

احداث پست هوايي و نيرو رساني به تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي عالي نسب

استان:‌
شماره آگهی :‌11/19102
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/7/1
پایان مناقصه :‌98/7/6