جزییات مناقصه/مزایده
 

واگذاري يك قطعه زمين صنعتي به شماره 1235b56,در زون فلزي

استان:‌
شماره آگهی :‌11/18728
مزایده گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌برنامه ريزي
شروع مزایده :‌98/6/31
پایان مزایده :‌98/7/9