جزییات مناقصه/مزایده
 

فنس كشي و حصاركشي در شهرك صنعتي ميانه يك

استان:‌
شماره آگهی :‌11-17601
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/6/21
پایان مناقصه :‌98/6/27