جزییات مناقصه/مزایده
 

امكان سنجي توسعه خوشه طلاوجواهرات تبريز

استان:‌
شماره آگهی :‌11/17248
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/6/17
پایان مناقصه :‌98/6/23