جزییات مناقصه/مزایده
 

اجراي قسمتي از شبكه توزيع آب در شهرك صنعتي عالي نسب

استان:‌
شماره آگهی :‌11/17248
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/6/17
پایان مناقصه :‌98/6/23