جزییات مناقصه/مزایده
 

ارزيابي زيست محيطي در ناحيه صنعتي خواجه (در مساحت حدود 30هكتار )

استان:‌
شماره آگهی :‌11/17248
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/6/17
پایان مناقصه :‌98/6/23