جزییات مناقصه/مزایده
 

محوطه سازي و اجراي فنس دور منبع آب و چاه در شهرك صنعتي مراغه

استان:‌
شماره آگهی :‌11-16467
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/6/11
پایان مناقصه :‌98/6/20