جزییات مناقصه/مزایده
 

مطالعه و طراحي سيل بند و هدايت سيلاب در شهرك صنعتي سرمايه گذاري خارجي

استان:‌
شماره آگهی :‌11-16467
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/6/11
پایان مناقصه :‌98/6/20