جزییات مناقصه/مزایده
 

اجراي جوب آب درشهرك صنعتي بيلوردي و فنس كشي دور منبع در شهرك صنعتي بيلوردي و ناحيه صنعتي زرنق هريس

استان:‌
شماره آگهی :‌11-16467
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/6/11
پایان مناقصه :‌98/6/20

شرح اگهی

Base64