جزییات مناقصه/مزایده
 

اجراي قسمتي از شبكه توزيع آب در شهرك صنعتي بستان آباد 2

استان:‌
شماره آگهی :‌11/16376
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/6/10
پایان مناقصه :‌98/6/16