جزییات مناقصه/مزایده
 

احداث پلهاي فلزي روي جوب آب در شهرك صنعتي عجبشير

استان:‌
شماره آگهی :‌11/15302
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/5/30
پایان مناقصه :‌98/6/6