جزییات مناقصه/مزایده
 

احداث خط انتقال آب از شيرخانه سد امند به شهرك صنعتي بعثت

استان:‌
شماره آگهی :‌11/15302
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/5/30
پایان مناقصه :‌98/6/6