جزییات مناقصه/مزایده
 

مطالعات مكان يابي و ايجاد فاز توسعه شهرك صنعتي سراب و ناحيه صنعتي زرنق هريس

استان:‌
شماره آگهی :‌11-15535
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/6/2
پایان مناقصه :‌98/6/7