جزییات مناقصه/مزایده
 

زير سازي و تهيه و اجراي آسفالت در ناحيه صنعتي چهرگان

استان:‌
شماره آگهی :‌11/14536
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/5/26
پایان مناقصه :‌98/5/30