جزییات مناقصه/مزایده
 

انجام خدمات مهندسي ساماندهي و طرح تخليه آبهاي سطحي و پساب تصفيه شده فاضلاب در شهرك صنعتي شهيد سليمي

استان:‌
شماره آگهی :‌11-13924
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/5/16
پایان مناقصه :‌98/5/24