جزییات مناقصه/مزایده
 

اجراي جوب آب در شهرك صنعتي بيلوردي و فنس كشي دور منبع در شهرك صنعتي بيلوردي و ناحيه صنعتي زرنق هريس

استان:‌
شماره آگهی :‌11/13924
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/5/16
پایان مناقصه :‌98/5/14