جزییات مناقصه/مزایده
 

اجراي خيابان وجدول گذاري و تهيه و اجراي آسفالت و لكه گيري در شهرك صنعتي عجبشير

استان:‌
شماره آگهی :‌11/13877
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/5/17
پایان مناقصه :‌98/5/23