جزییات مناقصه/مزایده
 

احداث خيابان و جدول گذاري در ناحيه صنعتي عليشاه

استان:‌
شماره آگهی :‌11/13877
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/5/17
پایان مناقصه :‌/2398/5/