جزییات مناقصه/مزایده
 

احداث خيابان و تهيه آسفالت در شهرك صنعتي ملكان

استان:‌
شماره آگهی :‌11/11812
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/5/2
پایان مناقصه :‌98/5/9