جزییات مناقصه/مزایده
 

زير سازي و تهيه اجراي آسفالت در ناحيه صنعتي چهرگان

استان:‌
شماره آگهی :‌11/12941
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/5/10
پایان مناقصه :‌98/5/16

شرح اگهی

Base64