جزییات مناقصه/مزایده
 

عمليات دكاپاژو خاكريزي و اجراي سازه نگهبان در شهرك صنعتي بعثت

استان:‌
شماره آگهی :‌11/12941
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/05/10
پایان مناقصه :‌98/5/16