جزییات مناقصه/مزایده
 

ارزيابي زيست محيطي در فاز توسعه شهرك صنعتي شهيد نيرومند اسكوئي

استان:‌
شماره آگهی :‌11/12729
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/5/7
پایان مناقصه :‌98/5/12